Gündem

Sonunda Buluştular.. ‘Cübbeli Menzil’

Menzil tarikatından Muhammed Saki El Hüseyni, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti. Cübbeli Ahmet’in evindeki gösteriş ve şatafa dikkat çekerken, Muhammed Saki El Hüseyni ‘şeriat’ çağrısı yaptı.

Cübbeli Ahmet, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cübbeli Ahmet paylaşımında, Muhammed Saki El Hüseyni’nin ‘şeriat’ çağrısının yer aldığı ifadelere de yer verdi. ‘Şeriat’ çağrısının yapıldığı söz konusu ifadeler, şu şekilde:

‘NAKŞİBENDİ TARİKATI’

“Şeyh Fethullah Verkanisi Kuddise Sirruhû Hazretleri: ‘Tasavvufa intisâbtan maksat, mehabbet-i Zâtiyyeyi kazanmaktır. (yani Allâh-u Teâlâ’nın öz Zâtına âit sevgiyi kazanmaktır. Yani Allâh-u Teâlâ’yı nimet verdiği için değil de Allah olduğu için sevebilmektir ve böylece belâ da verse aynı sevgiyi muhâfaza edebilmektir.) Bu ise ancak şerî‘ate ittibâ‘ vâsıtasıyla hâsıl olur, ben sûfîlerin câhillerinden berîyim.’ buyururdu. Bundan dolayı tasavvuf ehlinde cehâlet çok arttığı için aslında Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruhû Hazretleri, âlim olmayana tarîkat dersi vermezdi.”

‘ŞERİAT’

“ Fakat zaman garipleşince zikir yapsınlar, ğâfillerden olmasınlar diye sonra gelen meşâyıh hazarâtı ilim şartını kaldırarak herkese tarîkat dersi verdiler. Velâkin hilâfet ve vekâlet vermediler. Nakşî tarîkinde âlim olmayan kişiden vekil de olamaz, halîfe de olamaz! Bunun için insanlar birçok asılsız keşiflere uyarak sapıttılar hatta bazı tarîkatlerde namaz kılmayan vekiller bile gördüm. Bu yüzden şerî‘at ilimlerini neşretmeye ve sünnet-i seniyyeyi ihyâ etmeye çok büyük ihtiyaç vardır. Sen de bu sahada vazîfe yapıyorsun, biz de sana duâ ediyoruz, bildiğinden geri durma, hak muhakkak ğâlib olacaktır.”

Kaynak: Cumhuriyet/Yeniçağ

Başa dön tuşu