Video

Ortadoğu.. ‘Bu Proje Kimin’

Tevrat ve İncil’de geçen kehanetlerle Hıristiyan dünyasında inanç desteği sağlayan ABD Ortadoğu’da savaş arenasına 1991 Körfez savaşıyla indi.

Elinde proje hazırdı; İsrail’in Ortadoğu Projesi..

Adı sonradan değişti, Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) oldu, perde arkası böyle örtülendi.

Yani?

Yani BOP, ABD güçleriyle şekillendirilen bir İsrail projesidir.

Şimdi bu BOP diyor ki; Irak parçalanmalı…

Başka?

Parçalar içinde üç ayrı devlet kurulmalı…

Başka?

‘Kürt-Arap, Şii-Sünni farklılıklar temelinde gerçekleştirilebilecek bu parçalanma sonrası Irak hem gücünü kaybeder hem de Irak’taki var olan güçler bugün Suriye’deki güçlerle birleşebilir’, diyor ABD ve İsrail.

Ne zaman söylemişler bunu?

İsrail 1982’de, ABD 1996’da.

Siyonist plan açısından bir Irak savaşı var mıydı, Suriye iç savaşa sürüklenmiş miydi? Hayır.

Peki ya şimdi?

Irak iç savaşta, Suriye iç savaşta.

Yani?

Bunlar daha baştan Irak ve Suriye’yi hedef seçmiş Tevrat’ta öngörüldüğü şekilde savaş planlarını yapmış, şimdi de uyguluyorlar ve hala savaşlar sürüp gidiyor. Çünkü bu Irak ve bu Suriye parçalanmadan Türkiye’de Kürdistan siyaseti işletilemiyor.

Olur mu canım diyeceksiniz ama bakın Ortadoğu’ya bakın Anadolu’ya bakın Barzani’ye oluyor işte…

Konu şimdi Suriye…

Bir bakın bakalım yeni İsrail Suriye için ne düşünüyormuş:

 ‘Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile erişebileceğimiz bir noktadadır.’[1]

Durum bu.

Bu sıradan bir mesaj sıradan bir plan değil, detayları var ve diyor ki Suriye en az beşe bölünmeli…

Geçtim etnik ve mezhepsel ayrıştırtma ve parçalama tezgahlarını bir de Golan Tepeleri var yani bölgenin en zengin su kaynakları. Ne ilginçtir ki koskoca Suriye’yi parçalamayı düşünenler nedense Golan’ı da unutmamışlar…

Belki hatırlarsınız demiştim bu coğrafyada hiçbir şey tesadüf olmaz diye, elbette ki Golan da tesadüf değil, çağımızın savaşa konu olacağı söylenen en zengin su kaynaklarından biri de  orada…

Yani?

Yani tesadüf diye bir şey yok…

Bunların hiç biri yetmedi, Mısır’ı da işin içine çektiler; ‘Arap Baharı’ deyip kardeşi kardeşe kırdılar, yüz binlerce insan hayatından oldu…

Bu kışkırtılan savaş için de Yeşeya’nın öngörüsü vardı.

İşte o ayet:

 ‘İşte Tanrı hızla yol alan buluta binmiş Mısır’a geliyor! Mısır putları O’nun önünde titriyor, Mısırlıların yüreği hopluyor. Tanrı diyor ki, Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım; Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente,  Ülke ülkeye karşı savaşacak. Mısırlıların cesareti tükenecek, Tasarılarını boşa çıkaracağım. Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına, Medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar. Mısırlıları acımasız bir efendiye teslim edeceğim, Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak.’[2]

Buradaki Mısır, Tahrir meydanında birbirini kıranlar Mısırlılardır…

Siyonist plan işte bu  ayet  esas alınarak hazırlanmıştır.

İşte İsrail’in Siyonist planında Mısır:

Mısır’ı coğrafi olarak farklı bölgelere bölmek İsrail’in Batı cephesindeki politik hedefidir.

Mısır birçok otorite merkezine bölünmüş ve parçalanmıştır. Eğer Mısır parçalanırsa, Libya, Sudan ve hatta daha uzaktaki devletler mevcut şekilleri ile varlıklarını sürdüremez ve Mısır’ın çözülmesi ile birlikte onlar da çöküşe katılır. Mısır’ın yukarı bölümünde Hıristiyan Kıpti bir devlet ile birlikte merkezi bir hükümet olmadan bölgesel güçleri ile bir kaç zayıf devlet düşüncesi tarihi gelişimin anahtarıdır ve barış anlaşması ile sekteye uğramış olsa bile uzun vadede kaçınılmazdır’[3].

Gelelim bugünlerde konuşulmaya başlayan Büyük İsrail’e…

Büyük İsrail dedikleri Kral Davut/David’in kurmuş olduğu krallık ve bu krallığın o dönemdeki sınırlarını kapsayan devlet. Yani Tevrat’ta geçen Nil’den Fırat’a vaat edilmiş topraklar…

Ne ilginçtir Yeşeya’nın bu konuda da öngörüsü var. Bu ayet diyor ki ‘İsrail ortada olacak, sağ kolu Irak’ta sol kolu Mısır’da büyük İsrail yani Tanrı krallığı..

İşte Tevrat’ın söyledikleri:

 ‘O gün Mısır’la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır’a, Mısırlı Asur’a gidip gelecek. Mısırlılarla Asurlular birlikte tapınacaklar. O gün Mısır ve Asur’un yanı sıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Tanrı, ‘Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın’ diyerek dünyayı kutsayacak.’[4]

Mısır bildiğimiz Firavunlar diyarı Mısır… Asur bildiğimiz Irak…

Peki bu büyük İsrail’in büyük sınırları tam olarak neresi?

Nil’den Fırat’a..

Sürecek..

Erdal Sarızeybek

Araştırmacı Yazar

Menora/ Işığın Gölgesindeki Darbe


[1] Yınon, ‘1980’lerde İsrail İçin Strateji’.

[2] Tanah/Yeşaya, Bölüm 19:1-15.

[3] Yınon, ‘1980’lerde İsrail İçin Strateji’.

[4] Tanah/ Yeşaya, Bölüm 19:16-25

Başa dön tuşu