100. YılÖzel Haber

İsrail’in Suriye’yi ‘Yok Etme Planı’

Dünya İsrail’in Ortadoğu Planını konuşurken Türkiye bu siyasi ve askeri stratejiyi görmezden geldi. Ekranlarda duyulan üstü örtülü açıklamalar akıl karıştırmaktan öteye geçemedi.

Bugün dahi Türkiye’de İsrail’in Ortadoğu coğrafyası içindeki Müslüman ülkelere ilişkin hedef ve emelleri konuşulmuyor. Konuşulmayınca da siyasi iktidarın Irak ve Suriye politikasının perde arkası açılamıyor.

40 YIL ÖNCE PLANLAMIŞLAR

İşte Dünya Siyonist Dergisi Kivunim ,Şubat 1982 sayısında Oded Yinan imzalı, önsöz yazarı İsrael Shahak’ın kaleme aldığı orijinal adıyla ‘A Strategy for Israel in the 1980s’ Ortadoğu Planı’nda yer alan Suriye bölümü;

‘LÜBNAN UZUN VADEDE TEHDİT DEĞİLDİR’

“Lübnan’da, Arap olmayan İran’da ve bugünlerde Suriye’de dahi inanılmaz derecede kendi kendilerine  zarar veren etnik azınlıkları, fraksiyonları ve iç krizleri ile bu dünya, temel problemleri ile başarılı bir şekilde başa çıkmakta başarısızdır ve dolayısı ile uzun vadede İsrail devletine bir tehdit oluşturmamaktadır, sadece kısa vadede büyük askeri gücü çok önemlidir.”

‘SURİYE İÇ SAVAŞ’

“Suriye temelde Lübnan’dan çok farklı değildir sadece güçlü bir askeri rejim tarafından idare ediliyor olması farkını taşır. Ancak bugünlerde Sünni çoğunluk ve yönetimdeki Şii Alevi azınlık (nüfusun sadece %12’si) arasında yaşanan gerçek içsavaş içerdeki problemlerin göstergesidir.”

‘SURİYE ORDUSU DAYANAMAZ’’

“Suriye ordusu bugün çoğunlukla Sunni’dir ancak  subaylar Alevi’dir, Irak ordusu Sünni kumandanlara sahip Şii bir ordudur. Bu uzun vadede çok önemlidir ve bu sebeple uzun süre ordunun sadakatini korumak mümkün olamayacaktır. Sadece tek ortak payda olan İsrail’e olan düşmanlıkları konusunda anlaşabilirler ve bugünlerde bu bile yeterli değildir”.

‘EKONOMİLERİ ÇOK ZAYIF’

“Bu dev bölünmüş dünyada birkaç varlıklı grup ve büyük çoğunlukta fakir insan vardır. Arap’ların çoğunun ortalama yıllık geliri 300 Dolar’dır. Mısır’da da durum aynıdır, Libya hariç Mağrip ülkelerinin çoğunda ve Irak’ta da. Lübnan parçalanmıştır ve ekonomisi de parçalanmaktadır.”

‘SURİYE DAHA VAHİM’’

“Suriye çok daha vahim bir durumdadır ve ileride Libya ile birleşmesinden sonra alacağı yardım bile varoluşun basit problemleri ile başa çıkması ve büyük bir ordunun idamesi için yeterli olamayacaktır”.

SURİYE LÜBNAN VE IRAK PARÇALANMALI

“Lübnan’ın beş bölgeye bölünmesi Mısır, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm Arap dünyası için bir başlangıçtır ve aslında Arap yarımadası şimdiden bu yolda ilerlemektedir. Suriye ve daha sonra Irak’ın feshi ve Lübnan’da olduğu gibi etnik ve dini bölgelere ayrılması İsrail’in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı hedefidir ve bunun için kısa vadede bu devletlerin askeri gücünün feshi ana hedeftir”.

‘BEŞ PARÇALI SURİYE’

Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de  başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile erişebileceğimiz bir noktadadır”.

İşte İsrail’in Suriye’yi parçalama planı bu.

İsrail, etnik köken ve dini mezhep farklılıkları temelinde Suriye’yi parçalamak istiyor.

İsrail, sadece Suriye değil, bölgesindeki Müslümanlar ülkeleri parçalamak istiyor ve kopan parçalardan İsrail’e müttefik yönetim ve devletçikler kurulmasını destekleyerek kendini güvene almak istiyor.

Durum bu.

Plan belli, askeri gücü ve ekonomik kaynaklarıyla bu planı BOP adıyla projelendirilmiş olan ülke belli.

Planda ilk hedef ta 40 yıl önce Irak gösterilmiş ve bugün Irak tıpkı öngörüldüğü gibi parçalanıyor hem de gözlerimizin önünde.

Şimdi..

Hal böyle iken, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak adına bir dış politika izlediği açıklanan Türkiye, Suriye Devleti’nin muhaliflerini, başta ÖSO, desteklemek suretiyle açıkladığı politik tavırla ters düşüyor, üstelik Suriye’nin parçalanmasına giden yolu da kısaltmış oluyor.

Bu durumda şu soruyu sormak gerekiyor;

Parçalanmış bir Suriye’nin kendi aleyhine olacağını bile bile Türkiye, neden Esad karşıtı oluyor?

Ortaya koyduğu bu tavır ve siyasetle Türkiye, İsrail planı ve onu destekleyen BOP projesine hizmet eder duruma düşmüyor mu?

İşte bütün mesele bu.

Kitap:

Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak

Başa dön tuşu