100. YılÖzel Haber

İsrail’in Barzani Planı ‘Açığa Çıktı’

Dünya İsrail’in Ortadoğu Planını konuşurken Türkiye bu siyasi ve askeri stratejiyi görmezden geldi. Ekranlarda duyulan üstü örtülü açıklamalar akıl karıştırmaktan öteye geçemedi.

Bugün dahi Türkiye’de İsrail’in Ortadoğu coğrafyası içindeki Müslüman ülkelere ilişkin hedef ve emelleri konuşulmuyor. Konuşulmayınca da siyasi iktidarın Irak ve Suriye politikasının perde arkası açılamıyor.

40 YIL ÖNCE PLANLAMIŞLAR

İşte Dünya Siyonist Dergisi Kivunim ,Şubat 1982 sayısında Oded Yinan imzalı, önsöz yazarı İsrael Shahak’ın kaleme aldığı orijinal adıyla ‘A Strategy for Israel in the 1980s’ Ortadoğu Planı’nda yer alan Irak bölümü;

SURİYE LÜBNAN VE IRAK

“Lübnan’ın beş bölgeye bölünmesi Mısır, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm Arap dünyası için bir başlangıçtır ve aslında Arap yarımadası şimdiden bu yolda ilerlemektedir. Suriye ve daha sonra Irak’ın feshi ve Lübnan’da olduğu gibi etnik ve dini bölgelere ayrılması İsrail’in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı hedefidir ve bunun için kısa vadede bu devletlerin askeri gücünün feshi ana hedeftir.

‘BEŞ PARÇALI SURİYE’

Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpki bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğe Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de  başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile erişebileceğimiz bir noktadadır.(14)

‘ASIL HEDEF IRAK’

Bir taraftan petrol zengini olan ancak diğer taraftan parçalanmış bir ülke olan Irak’ın İsrail’in hedeflerine aday olması garantidir. Bizim için Irak’ın feshi, Suriye’nin feshinden bile daha önemlidir. Irak Suriye’den daha güçlüdür. Kısa vadede İsrail’in en büyük tehditi Irak’ın gücüdür. Bir Irak-İran savaşı Irak’ı parçalayacak ve bize karşı geniş bir cephede çatışma organize etmesine imkan vermeden çökmesine sebep olacaktır”.

‘IRAK ÜÇE DÖRDE PARÇALANABİLİR’

“Araplar arasındaki her türlü çatışma kısa vadede bize yardımcı olur ve Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi önemli bir hedef olan Irak’ın parçalanması için yolu kısaltır. Osmanlı döneminde Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür. Üç büyük şehir etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve güneydeki Şii bölgeler Sunni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır. Mevcut İran-Irak çatışmasının kutuplaşmayı derinleştirmesi olasıdır”.

‘İÇ AYRIŞMALAR VE KIRILMALAR OLACAK’

“Arap yarımadasının tamamı iç ve dış baskılar sebebiyle çözülmeye adaydır ve özellikle Suudi Arabistan’da bu sonuç kaçınılmazdır. Petrole dayalı ekonomik gücünün baki kalması veya uzun vadede azalmasından bağımsız olarak, iç ayrışmalar ve kırılmalar mevcut politik yapının doğal ve açık bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır”.

İşte İsrail’in Irak’ı parçalama planı bu.

İsrail, etnik köken ve dini mezhep farklılıkları temelinde Irak’ı parçalamak istiyor.

İsrail, sadece Irak değil, bölgesindeki Müslümanlar ülkeleri parçalamak istiyor ve kopan parçalardan İsrail’e müttefik yönetim ve devletçikler kurulmasını destekleyerek kendini güvene almak istiyor.

Durum bu.

Plan belli, askeri gücü ve ekonomik kaynaklarıyla bu planı BOP adıyla projelendirilmiş olan ülke belli.

Planda ilk hedef ta 40 yıl önce Irak gösterilmiş ve bugün Irak tıpkı öngörüldüğü gibi parçalanıyor hem de gözlerimizin önünde.

Şimdi..

Hal böyle iken, Irak’ın toprak bütünlüğünü korumak adına bir dış politika izlediği açıklanan Türkiye, ABD’nin 2003 Irak savaşına verdiği destek ve İsrail ayağı Barzani’ye verdiği destekle açıkladığı politik tavırla ters düşüyor, üstelik Irak’ın parçalanmasına giden yolu da kısaltmış oluyor.

Bu durumda şu soruyu sormak gerekiyor;

Parçalanmış bir Irak’ın kendi aleyhine olacağını bile bile Türkiye, neden ABD’ye destek veriyor?

Ortaya koyduğu bu tavır ve siyasetle Türkiye, İsrail planı ve onu destekleyen BOP projesine hizmet eder duruma düşmüyor mu?

İşte bütün mesele bu.

Kitap:

Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak

Başa dön tuşu