Bu ülkede hala Lozan’ı Sevr ile mukayese etmek gafletine düşen zihniyetler her şeyden önce Sevr’in ne olduğunu bilmelidir. Sevr’in emeli şudur;

‘ANADOLU’YU PARÇALAMAK’

‘Doğu Anadolu’da kurulacak bir ErmenistanKürdistan gibi tampon devletlerle Anadolu’daki Türk varlığının Asya’dan fiziken koparılması; Batı ve Güney Anadolu’nun Yunan, İtalyan ve Fransız hakimiyetine bırakılmasıyla Anadolu’daki Türk varlığının üç cepheden kuşatılması; Ankara dolaylarına sıkıştırılmış ve kuşatılmış olan Türk Milleti’nin sonrasında yapılacak ileri bir harekatla tarihten silinerek Anadolu’nun ele geçirilmesi…’

‘SEVR YÜZYILLARDIR TÜRK MİLLETİNE KARŞI PLANLANMIŞ BÜYÜK SUİKAST’IN SON ADIMI’

Hatırlayalım Gazi Mustafa Kemal Atatürk Lozan ile Sevr üzerinde değerlendirme yaparken bu siyasi projenin(Sevr) yüzyıllardır Türk Milletine karşı hazırlanmış büyük bir suikast olduğunu şu sözlerle ifade etmişti;
‘Saygıdeğer efendiler, bu antlaşma(Lozan), Türk Milleti’ne karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış Büyük Suikast’ın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir’

HEDEF TÜRK’ÜN VARLIĞI, HEDEF TÜRK MİLLETİ’

Gazi Paşa’nın her bir kelimesini özenle seçerek kurduğu bu cümlede yer alan kavramlar gelecek nesiller için gözardı edilemeyecek mesajlar içeriyor. Bu mesaj bir şifre olarak kabul edilirse eğer, anahtar kelimeler şunlar olabilir; Türk milleti, yüzyıllardır, büyük suikast ve Sevr… Gazi Paşa’nın özellikle Osmanlı yerine ‘Türk milleti’ kavramının öne çıkarıyor oluşu bize aslolanın Türk olduğunu ve Osmanlı’nın ise binlerce yıllık Türk tarihi içinde kimi zaman altın harflerle yazılmış bir sayfa olduğunu anlatabiliyor.

‘TARİHİ YAPAN TÜRK YAZAN TÜRK’“ Burada geçen ‘Türk’ bugünlerde dillendirildiği gibi bir ‘ırkçılık’ ögesi değil ortak yaşam,ortak kültür ve medeniyetten doğan bir değeri ifade ediyor. Gazi Paşa bu değeri ‘Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ şeklinde çerçeveleyerek yine bugün Usta’nın sıkça kullandığı ‘Kürt Laz Çerkes Arap Boşnak…’ gibi etnik kimliklerin aslında Cumhuriyeti kuran Türkiye halkı olduğunu ve bu halka binlerce yıllık hakim güç eklendiğinde Türk milletini oluşturduğunu vurguluyor. Bu noktada yazılı tarih bu millete güç veriyor ve bu gücün adı ‘Türk’ olarak tanımlanıyor.”

‘ANAYASA HERKES EŞİT DİYOR, UYGULAMAYAN KİM’’

“ Bu doğal olmalı çünkü son bin yılda bu topraklarda tarihi yapan Türk yazan Türk. ‘Efendim savaşlarda biz de Türk’e yardım etmiştik’ demek aslolan güç karşısına dikilmek için bir bahane sunmuyor,anlamı da yok zaten…. Sonrasında yapılan anayasa ile bu ortak güç teminat altına alınıyor ve ‘Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’ hükmüyle her etnik köken mezhep ve din sahiplerinin kanunlar önünde eşit olduğu belirtiliyor. ‘efendim eşitlik yok, inkar var’ demek bu eşitliğin var olmadığı anlamına da gelmiyor aksine bu durumda anayasa gereklerini yerine getirmeyen siyasi iktidarların devlet yönetiminde bir sorunu olduğunu açığa çıkarıyor. Öyle ya anayasayı uygulamamak hiçbir gerekçeye dayandırılabilir mi?.. “

‘LOZAN TÜRK’ÜN KURTULUŞU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN DOĞUŞUDUR’

“Yeniden Gazi Paşa’nın gelecek nesillere bir uyarı niteliğindeki mesajına döner isek, yine burada geçen ‘yüzyıllar’ deyişi Türk’ün varlığına karşı Anadolu’da çok uzun yıllar önce başlamış ve kelimenin tam anlamıyla bir suikast özelliği taşıyan sinsi ve planlı bir savaşın varlığını gösteriyor. Ve Gazi Paşa bu sinsi savaşı sürdürenlerin Sevr ile hedeflerine ulaştıklarını sandıkları bir anda Türk’ün var oluş mücadelesiyle kazanılan Cumhuriyet’in bu suikasta son verdiğini vurguluyor ve Lozan’ı Türk tarihi içindeki hak ettiği mevkiye yerleştiriyor. “”

‘VARLIĞIMIZA KASTEDENLER ŞİMDİ KILIK DEĞİŞTİRDİ, İSİM DEĞİŞTİRDİ’

“Türk Gençliğine bu mesajın veriliş tarihi: 1927… Bu yıla bakılarak Türk’ün varlığa kastedenler Sevr’i kurgulayanlar olduğu için tehdit bu tabloda İngilizler ve yüzyıllardır savaştığımız Ruslar olarak anlaşılabilir. Ancak 1927’nin bu tablosunda Amerika ve İsrail yok çünkü Ortadoğu’ya henüz ayak basmamışlar,Türk’ü hedef alan plan ve projeler de o tarihte henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla Anadolu’da Türk milletinin varlığı ve bekasını korumayı hedeflemiş bir Türkiye Gazi Paşa’nın bu uyarı mesajını güncellemeli, bugün her kim ve ne amaçla olursa olsun yaptığı küresel siyasi projelerle Türk milletini hedef alıyorsa, bunların her birine karşı Lozan’a giden süreçte olduğu bir yol haritası çizilmelidir.”

‘FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI DA İŞİN İÇİNDE’

“Hep birlikte görüyoruz işte bugün uluslararası ilişkiler açısından hiçbir sakınca duyulmaksınız açık açık Türk Milletini hedef alan planlar yapılıyor, projeler yapılıyor ve yeni haritalar artık duvarlara asılıyor. Bu da bize FETÖ ile birlikte siyasi ayağının da işte bu ‘Büyük Suikast’ın bir parçası olduğunu düşündürüyor…”

Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ