Danıştay vakfa tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veren protokolün yürütmesini durdurdu. MEB ile Hizmet Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolü, vakfa tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veriyordu.

Eğitim Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında “Değerler Eğitimi Verilmesine Dair’’ işbirliği protokolünün iptali isteğiyle açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi söz konusu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı yönünden yürütmesini durdurdu. Kararda, yürütmenin durdurulmasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı;

‘TÜRK MİLLİ EĞİTİMİ HİZMET VAKFINA DEVREDİLEMEZ’

“Davaya konu olan işlemin, örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmının, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşılmıştır” diyerek yürütmeyi durdurdu.

AYDOĞAN: ‘HALA UĞRAŞIYORLAR, BU SUÇTUR’

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, Danıştay’ın “Protokol Anayasa’ya aykırı” dediğini belirterek “İptale karşın çalışmaya devam edenler suç işliyor” uyarısı yaptı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yıllardır protokoller ile meslek hakkımıza ve öğrencilerimizin kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkına yönelik saldırılara, eğitim kurumlarının dini yapılara, cemaatlere, eğitimci niteliği taşımayan kişilere, kurumlara teslim edilmesine karşı hukuki mücadele ve velilerimizle birlikte eylemsel mücadele yürütüyoruz.

 MEB’ in Ensar Vakfı protokolünün iptaline ilişkin kazandığımız davanın devamında şimdi MEB’ in Hizmet Vakfı protokolüne karşı açtığımız davayı da kazandık’’ dedi.

ANAYASAYA AYKIRI

Danıştay’ın, “Devletin hizmet alanı içerisinde, davaya konu işlemde belirtildiği şekilde, doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülebileceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını, kanuni idare ilkesine ve genel idare esaslarına aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanlarına dönüştüreceği açıktır. Protokol anayasaya ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırıdır’’ ifadeleri ile protokolün iptaline karar verdiğine dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti:

‘ENSAR VAKFI MİLLİ EĞİTİME ORTAK OLAMAZ’

“Danıştay kararına rağmen bu kararları uygulamayan Ensar Vakfı ile birlikte çalışma yürütmeye devam eden Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü suç işlemektedir. Protokolleri devam ettirenler anayasaya aykırı davranmakta aynı zamanda çocuk hakkı ihlali, eğitim hakkı ihlali yoluyla da suç işliyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamasına da dava açtık.’’

Kaynak: Cumhuriyet

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ